بایگانی نوشته‌ها


گزارش شاخص جهانی آمادگی دیجیتال (سیسکو)

گزارش شاخص جهانی آمادگی دیجیتال (سیسکو)

برای کشف شواهد کلیدی و درک بهتر اهمیت و مفهوم آمادگی دیجیتال در کشورهای مختلف مدلی کل نگر توسط  Cisco معرفی و ارائه شده که تمام ارکان فناوری از جمله نیازهای اساسی، توسعه نیروی انسانی و فضای استارتاپی و کسب و کاری مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج این پژوهش میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم جهت شناسایی و توسعه سرمایه گذاری در بخش‌های مورد نیاز جهت رشد و تداوم حوزه‌های فناورانه اقتصاد دیجیتال بکار گرفته شود

روندهای حکمرانی هوشمند 2020

روندهای حکمرانی هوشمند 2020

روندهای حکمرانی هوشمند  2020 با تمرکز بر روی 9 روند تحول آفرین دولت گرفته شده که شرکت دیلویت به تازگی منتشر نموده است. هر بخش ازاین گزارش به یک روند اختصاص یافته است. به نظر میرسد نقطه قوت اصلی این گزارش، ارائه راهکارها، مزایای بالقوه و ریسک‌های مربوط به هر روند در انتهای هر بخش است. خلاصه کلیه این موارد در قالب جدولی در انتهای گزارش توسط مترجمین آورده شده است.

صندوق‌های‌ ثروت‌ملی‌ و‌ سرمایه‌گذاری‌ در‌حوزه‌ فناوری‌ و‌ نوآوری

صندوق‌های‌ ثروت‌ملی‌ و‌ سرمایه‌گذاری‌ در‌حوزه‌ فناوری‌ و‌ نوآوری

صندوق های‌ثروت‌ملی‌ SWF به‌ یک‌ عامل‌ اصلی‌ در‌ سرمایه گذاری‌ فناوری‌و‌نوآوری‌ در‌ سطح‌جهانی‌ تبدیل‌‌ شده اند.‌ آنها‌ با‌منابع‌ قوی‌ سرمایه،‌ پیش‌روی‌ شرکت‌های‌ سنتی‌ در‌سرمایه‌گذاری‌ خطرپذیر‌ و‌ به‌طور‌ فزاینده ای‌ در‌ سرمایه گذاران‌ مستقیم‌ پدیدار‌ شده‌اند.‌

درباره‌ی ما
«گروه برخط» با هدف راه اندازی و حمایت از استارت آپ ها، تیمهای خلاق و جوان و صاحب ایده در کسب و کار، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای نوپا در کشور عزیزمان ایران تأسیس شده است.
نقش «گروه برخط» مانند شرکتهای «سرمایه‌گذار فرشته» یا «Angel investor» در فرهنگ سرمایه گذاری استارتاپی است که بعنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری که سرمایه مورد نیاز یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می‌کند. بر اساس نظر برخی از صاحبنظران حوزه کارآفرینی، آنچه اهمیتی بیشتر از تأمین سرمایه دارد، منتورینگ «Mentoring» است. 
...
اطلاعات بیش‌تر