قوانین سایت

قوانین و مقررات سایت

«گروه برخط» تحت عنوان ثبت شده رسمی «شرکت برخط نگار آراد» و مالک سایت با دامنه  BarkhatGroup.ir  ، خود را ملزم به رعایت و پاسداشت تمامی قوانین و مقررات رسمی حوزه کاری خود مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌داند. برخی از این قوانین عبارتند از:

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قوانین مالیاتی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 و دیگر قوانین مرتبط با حوزه عملکرد این شرکت.  لذا در تمامی حوزه های مشارکت و همکاری خود به قوانین مذکور پایبند بوده و  این الزام را در تمامی قراردادها و گفتگوها و مشاوره‌های حوزه کاری خود، اعمال می‌نماید.

ضمن اینکه مشاوره اولیه «گروه برخط» رایگان بوده و هیچگونه پرداخت خدمات آنلاینی اخذ نمی‌نماید و اساساً «گروه برخط» هیچگونه فروش کالا و دریافت وجه و درگاه پرداختی ندارد.