منشور اخلاقی

منشور اخلاقی همکاران «گروه برخط»

همکاران ما با اتکال به خداوند متعال و استعانت از عنایات اهل بیت علیهم السلام و با آگاهی از نقش کلیدی خود در تحقق چشم انداز، اهداف و ماموریت های گروه برخط، تعهدات و مسؤولیتهای زیر را همواره مدنظر خواهند داشت:

 1. رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قانون در راستای چشم انداز و ماموریتهای شرکت.
 2. احترام به حقوق و کرامت انسانی افراد و رعایت حریم شخصی و جایگاه آنان.
 3. پایبندی به شئونات و ارزشهای مذهبی و رعایت آراستگی و پوشش ظاهری.
 4. تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده .
 5. رعایت احترام، ادب، عدل و انصاف در گفتار و رفتار.
 6. داشتن وجدان کاری، نظم، سعه صدر، انتقاد پذیری، مسئولیت پذیری و وفاداری به منافع شرکت.
 7. حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت و عدم افشای آن خارج از ضوابط و مقررات.
 8. عدم استفاده غیر قانونی از اطلاعات شرکت جهت منافع شخصی خود یا دیگران.
 9. رجحان منافع شرکت بر منافع فردی در صورت وجود هر گونه تعارض منافع.
 10. عدم انجام هر فعالیتی که به شهرت و عملکرد همکاران و شرکت صدمه بزند مانند شایعه سازی، تهمت، غیبت و خبرچینی.
 11. دوری از هر گونه تبعیض و آزار نژادی، قومی، مذهبی و انسانی.
 12. استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی های شرکت و حفظ و حراست از آنها.
 13. عدم استعمال دخانیات و مواد مخدر در محل کار.
 14. عدم دریافت و پرداخت هرگونه هدیه مالی و غیرمالی.