کارآفرین

گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور

/post-9

«من یعمل یزدد قوّه و من یقصّر فی العمل یزدد فتره»؛ کار که بکنید، نیروی کار هم افزایش پیدا میکند. خاصیت کار، کاهش نیست، افزایش است؛ افزایشِ خودِ نیروی کار، نه محصول کار. خب، محصول کار که معلوم است افزایش پیدا میکند- وقتی کار کردید، کار یک محصولی دارد- اما در این روایت، امیرالمؤمنین (علیه‏السّلام) میفرماید که وقتی کار کردید، قدرت کار و نیروی کار هم افزایش پیدا میکند. «و من یقصّر فی العمل»، کسی که در کار کردن کوتاهی کند، تقصیر بکند، «یزدد فَتره» یا «فِتره»، فتور و سستی او افزایش پیدا میکند.


فرشته کسب و کار

/post-6

"واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در تأمین مالی از فرشتگان کسب و کار"؛ نوشته: عبداالله احمدی، مهران رضوانی، هستی چیت‌سازان و رضا محمدکاظمی می‌باشد که زمستان 1397 در شمارۀ چهارم از فصلنامه توسعه کارآفرینی به چاپ رسیده‌است.


طرح تجاری چیست؟

/post-1

طرح تجاری، نوشت ه­ای توصیفی و جامع در مورد کسب­ وکار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است. این طرح حاوی بررسی­ های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ... است.