برنامه کسب ­وکار یا طرح تجاری (BP )

 طرح تجاری، نوشت ه­ای توصیفی و جامع در مورد کسب­ وکار یک موسسه، گروه یا فرد کارآفرین است. این طرح حاوی بررسی­ های دقیقی در خصوص تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ... است. 

یکی از مهم­ترین کارکردهای طرح تجاری این است که با تدوین آن، کارآفرین می ­تواند عوامل داخلی و خارجی درگیر در کسب­ وکار خود را شناسایی و اثر آنها را بر روی فعالیت خود بررسی نماید. همچنین طرح تجاری به عنوان نقشه راه (Road map) شرکت می­ باشد که مسیر حرکت شرکت را تعیین می­ کند. نهایت اینکه طرح تجاری به عنوان یک سند کلان است که از آن انواع گزارشات مورد نیاز شرکت جهت توجیه مخاطبین استخراج می­گردد.