ایران

شاخص های جهانی حکمرانی ۲۰۲۰

/post-23

شاخص جهانی حکمرانی  2020 : بررسی وضعیت و روند تغییرات جایگاه ایران در شاخص حکمرانی خوب در منطقه و جهان


تصویر اقتصاد کشور

/post-17

مرکز پژوهش های مجلس


تحلیل آینده پنج ساله ایران

/post-16

ارایه تصویری از مهم ترین پارامترهای اقتصادی-سیاسی موثر بر کسب وکارهای ایرانی است و هیچگونه ادعایی در مورد پیش بینی قطعی آینده ندارد.


Fitch Iran Country Report

/post-13

We at Fitch Solutions forecast Iranian real GDP growth at -4.1% in 2020, marking the third consecutive year of contraction in the country's sanctions-hit economy.The Covid-19 pandemic and related social distancing measures have severely disrupted activity and trade, and the government has limited fiscal firepower withwhich to soften the blow for local businesses and households......