سبدیابپیوند سایت سبدیاب

http://sabadyab.ir


این صفحه آزمایشی می‌باشد

این صفحه آزمایشی می‌باشدمقایسه و تشکیل سبد
ورود/ثبت نام


اندازه سبد شما: سبد خود را انتخاب کنید(تومان)

تا صدمیلیون

تا یک میلیارد

تا ده میلیارد

تا صد میلیارد

تا هزار میلیارد

تا ده هزار میلیارد

سبدگردانی اسمش ساده است ولی محتوایش به سادگی سبد و گرداندن نیست! بهترین سبدگردان های بورس پول شما را می‌گیرند، با هماهنگی شما و اطلاع از میزان ریسک‌پذیری‌تان آن را در بازارهای سودده سرمایه‌گذاری می‌کنند و خودشان هم در ازای این کار، در سود سرمایه شما شریک می‌شوند. حالا میزان این شراکت، شرایط و مبلغ موردنیاز برای سبدگردانی، رتبه‌بندی شرکت‌های سبدگردان و بقیه نکته‌های مهم را می‌توانید اینجا ببینید و بعد از بررسی و مقایسه، سبدگردان موردنظرتان را انتخاب و مذاکره کنید.
اینجا کلیک کنید....فهرست و مشخصات سبدگردان‌ها

شرکت
حداقل سرمایه‌گذاری
مدت
کارمزد ثابت
خدمات شهرستان‌
سامانه معاملاتی
 سبدگردان کوروش مقایسه
5,000   میلیون تومان
یک‌ساله
-
ندارد

 سبدگردان کاریزما مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
2%
شرایط   خاص

 سبدگردان مدبران هما مقایسه
2,000   میلیون تومان
یک‌ساله
2%
شرایط   خاص

 سبدگردان مدبر آسیا مقایسه
1,500   میلیون تومان
یک‌ساله
2%
شرایط   خاص

 سبدگردان سهم آشنا مقایسه
500   میلیون تومان
یک‌ساله
1%
دارد

 سبدگردان سرمایه و دانش مقایسه
500   میلیون تومان
یک‌ساله
-
دارد

 سبدگردان توسعه فیروزه مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
2%
ندارد

 سبدگردان انتخاب مفید مقایسه
5,000   میلیون تومان
دو ساله
1%
دارد

 سبدگردان الماس مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
1%
شرایط   خاص

 سبدگردان اقتصاد بیدار مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
1%
دارد

 سبدگردان ارزش پرداز آریان مقایسه
500   میلیون تومان
یک‌ساله
1%
دارد

 سبدگردان آگاه مقایسه
5,000   میلیون تومان
یک‌ساله
-
دارد

 سبدگردان آسمان مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
1.50%
ندارد

 سبدگردان آریا مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
1%
ندارد

 سبدگردان آرمان اقتصاد مقایسه
100   میلیون تومان
یکساله
2%
دارد

 سبدگردان آبان مقایسه
1,000   میلیون تومان
یک‌ساله
1%
ندارد
فهرست سبدگردان‌های دارای مجوز از سازمان بورس (به ترتیب حروف الفبا)

ردیف
نام سبدگردان
وضعیت در سازمان
شماره ثبت در سازمان
نام مدیر عامل
1
سبدگردان آسمان
ثبت شده
10906
مسعود   سلطان زالی بیگلو
2
سبدگردان آرمان اقتصاد
ثبت شده
11213
هادی   محمد خانی
3
سبدگردان اقتصاد بیدار
ثبت شده
11648
عباس   محمدی متین
4
سبدگردان الماس
ثبت شده
11369
علی   اصولیان
5
سبدگردان امید نهایت نگر
ثبت شده
11578
رحیم   سعادت زاده
6
سبدگردان انتخاب مفید
ثبت شده
11464
حجت اله   نصرتیان ثابت
7
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
ثبت شده
11602
مهدی   علیخانی مهرجردی
8
سبدگردان پاداش سرمایه
ثبت شده
11296
کوروش   شمس
9
سبدگردان زاگرس
ثبت شده
11716
یعقوب   محمدی
10
سبدگردان سرآمد بازار
ثبت شده
11368
نازنین   خالقی
11
سبدگردان سرمایه ایرانیان
ثبت شده
11077
سید   مصطفی صفاری
12
سبدگردان کاریزما
ثبت شده
10856
عزت الله   صیاد نیا طیبی
13
سبدگردان مدبر آسیا
ثبت شده
11666
اسماعیل   داور پناه
14
سبدگردان نو ویرا
ثبت شده
11486
نادر   بوالحسنی
15
سبدگردان نوین نگر آسیا
ثبت شده
11299
رامین   خدابنده
16
سبدگردان هدف
ثبت شده
11140
سعید   حقانی نسب
17
سبدگردان آسال
ثبت شده
11609
رمضان   علی سلمانی نژاد
18
سبدگردان آبان
ثبت شده
11593
الهام   مرادی
19
سبدگردان آگاه
ثبت شده
11604
امید   قربانی رز
20
سبدگردان هامرز
ثبت شده
11719
محمد   هادی بناکار
21
سبدگردان الگوریتم
ثبت شده
11570
آرش آقا   قلی زاده خیاوی
22
سبدگردان آمیتیس
ثبت شده
11622
فرزاد   حسنی
23
سبدگردان اعتبار
ثبت شده
11637
طهماسب   مظاهری خورزنی
24
سبدگردان سهم آشنا
ثبت شده
11557
علی پاک
25
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
ثبت شده
11345
محمد   صفری
26
سبدگردان کوروش
ثبت شده
11625
سید   مصطفی سید حسینی
28
سبدگردان داریک پارس
ثبت شده
11650
ابوالفضل   شهر آبادی
29
سبدگردان توسعه فیروزه
ثبت شده
11677
امیر   محمد خدیوی
30
سبدگردان سینا
ثبت شده
11680
سید حمید   علماءسبدگردان‌های برتر

سبدگردان‌های پیشنهادی سبدیابSabadYab.ir
www.SabadYab.ir
http://SabadYab.ir
https://SabadYab.ir
http://www.SabadYab.ir
https://www.SabadYab.ir


این صفحه آزمایشی می‌باشد

این صفحه آزمایشی می‌باشد

http://sabadyab.ir/sabadmap

http://sabadyab.ir/sabadmap


نقشه بازار سبدگردان‌ها
برای مشاهده «نقشه سهم بازار سبدگردان‌ها» بر روی تصویر زیر کلیک نمایید:


http://sabadyab.ir/sabadmap
فهرست شرکت‌های سبد گردان
به ترتیب سرمایه ثبت شده


فهرست سبدگردان‌ها
به ترتیب سرمایه ثبت شده
ردیف
نام   سبدگردان
سهم بازار
 سرمایه ثبت شده
 (میلیون ریال)  
تاریخ   ثبت
نزد سازمان بورس
۱
سبدگردان کاریزما
12.4%
                  2,200,000  
۱۳۹۰/۰۲/۰۴
۲
سبدگردان   مفید
11.3%
                  2,000,000  
۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۳
سبدگردان سرآمد بازار
5.7%
                  1,000,000  
۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۴
سبدگردان هدف
5.7%
                  1,000,000  
۱۳۹۱/۱۱/۲۴
۵
سبدگردان اندیشه صبا
5.7%
                  1,000,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۶
سبدگردان سرمایه ایرانیان
3.4%
                    600,000  
۱۳۹۰/۰۹/۲۰
۷
سبدگردان آبان
2.9%
                    510,000  
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۸
سبدگردان امید نهایت نگر
2.8%
                    500,000  
1397/01//26
۹
سبدگردان آسمان
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۰/۰۶/۲۸
۱۰
سبدگردان پاداش سرمایه
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۳/۰۹/۰۳
۱۱
سبدگردان الگوریتم
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
۱۲
سبدگردان آرکا
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۱۳
سبدگردان آگاه
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۷/۰۶/۱۴
۱۴
سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۳/۱۱/۲۹
۱۵
سبدگردان سهم آشنا
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۶/۱۰/۰۴
۱۶
سبدگردان کوروش
2.8%
                    500,000  
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱۷
سبدگردان آسال
1.9%
                    340,000  
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
۱۸
سبدگردان نو ویرا
1.7%
                    300,000  
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
۱۹
سبدگردان مانی
1.7%
                    300,000  
۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲۰
سبدگردان آرمان اقتصاد
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۲/۱۰/۰۱
۲۱
سبدگردان اعتبار
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۷/۱۲/۰۷
۲۲
سبدگردان تدبیر
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۳
سبدگردان هامرز
1.4%
                    250,000  
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲۴
سبدگردان اقتصاد بیدار
1.1%
                    200,000  
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
۲۵
سبدگردان نوین نگر آسیا
1.1%
                    200,000  
۱۳۹۳/۰۸/۲۷
۲۶
سبدگردان فارابی
1.1%
                    200,000  
۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۷
سبدگردان ثروت پویا
0.9%
                    160,000  
۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲۸
سبدگردان بها بازار پارس
0.8%
                    150,000  
۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۲۹
سبدگردان زاگرس
0.7%
                    125,000  
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۳۰
سبدگردان ایساتیس پویا کیش
0.7%
                    120,000  
1397/06/06
۳۱
سبدگردان آتیه توکا
0.6%
                    110,000  
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۲
سبدگردان ثنا
0.6%
                    110,000  
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۳۳
سبدگردان برلیان
0.6%
                    100,000  
1399/09/29
۳۴
سبدگردان ویستا
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۳۵
سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
0.6%
                    100,000  
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۳۶
سبدگردان   توسعه فیروزه
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۳۷
سبدگردان داریوش
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳۸
سبدگردان فراز
0.6%
                    100,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۳۹
سبدگردان هیوا
0.6%
                    100,000  
۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴۰
سبدگردان نیکان
0.4%
                      70,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۴۱
سبدگردان آمیتیس
0.3%
                      50,000  
۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۴۲
سبدگردان داریک پارس
0.3%
                      50,000  
۱۳۹۸/۰۲/۲۳
۴۳
سبدگردان اکسیژن
0.2%
                      42,000  
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۴۴
سبدگردان اطلس
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۴۵
سبدگردان پایش
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴۶
سبدگردان سورنا
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۴۷
سبدگردان کارا
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۴۸
سبدگردان   البرز
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۹
سبدگردان   آرتین
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۵۰
سبدگردان   آریا
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۵۱
سبدگردان   باران
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۵۲
سبدگردان   بازده
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵۳
سبدگردان   توانا
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۵۴
سبدگردان   رایا سهم
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵۵
سبدگردان   سرمایه و دانش
0.2%
                      40,000  
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۵۶
سبدگردان   سورین
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۵۷
سبدگردان   نوید
0.2%
                      40,000  
۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۵۸
سبدگردان   سینا
0.2%
                      30,000  
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
۵۹
سبدگردان الماس
0.1%
                      20,000  
1394/03/16
۶۰
سبدگردان نواندیشان نفیس
0.1%
                      20,000  
۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۶۱
سبدگردان مُدبر آسیا/هوشمند رابین
0.1%
                      20,000  
۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مجموع سرمایه ثبت شده کل
        17,687,000  
میلیون ریال


 •  سبدگردان کاریزما 
 •  سبدگردان مفید 
 •  سبدگردان سرآمدبازار 
 •  سبدگردان اندیشه‌‌‌صبا 
 •  سبدگردان آبان 
 •  سبدگردان آسمان 
 •  سبدگردان سرمايه ايرانيان 
 •  سبدگردان هدف 
 •  سبدگردان آرمان اقتصاد 
 •  سبدگردان نوین نگر آسیا 
 •  سبدگردان سهم آشنا 
 •  سبدگردان پاداش سرمایه 
 •  سبدگردان آگاه 
 •  سبدگردان هامرز 
 •  سبدگردان داریک پارس 
 •  سبدگردان کوروش 
 •  سبدگردان هیوا 
 •  سبدگردان تصمیم 
 •  سبدگردان نو ویرا 
 •  سبدگردان الماس 
 •  سبدگردان الگوریتم 
 •  سبدگردان امید 
 •  سبدگردان آرکا 
 •  سبدگردان آسال 
 •  سبدگردان مانی 
 •  سبدگردان اعتبار 
 •  سبدگردان تدبیر 
 •  سبدگردان اقتصاد بیدار 
 •  سبدگردان فارابی 
 •  سبدگردان ثروت پویا 
 •  سبدگردان بهابازار پارس 
 •  سبدگردان زاگرس 
 •  سبدگردان ایساتیس 
 •  سبدگردان آتیه توکا 
 •  سبدگردان ثنا 
 •  سبدگردان برلیان 
 •  سبدگردان ویستا 
 •  سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا 
 •  سبدگردان توسعه فیروزه 
 •  سبدگردان داریوش 
 •  سبدگردان فراز 
 •  سبدگردان نیکان 
 •  سبدگردان آمیتیس 
 •  سبدگردان اکسیژن 
 •  سبدگردان اطلس 
 •  سبدگردان پایش 
 •  سبدگردان سورنا 
 •  سبدگردان کارا 
 •  سبدگردان البرز 
 •  سبدگردان آرتین 
 •  سبدگردان آریا 
 •  سبدگردان باران 
 •  سبدگردان بازده 
 •  سبدگردان توانا 
 •  سبدگردان رایاسهم 
 •  سبدگردان سرمایه و دانش 
 •  سبدگردان سورین 
 •  سبدگردان نوید 
 •  سبدگردان سینا 
 •  سبدگردان نواندیشان نفیس 
 •  سبدگردان مُدبر آسیا 

سبدیاب

سبدیاب