«گروه برخط» به عنوان شرکت مادر شرکت «پر» که با هدف برترین و با کیفیت‌ترین برند در حوزه منسوجات خانگی و تزئینات داخلی فعالیت می‌نماید، در تیرماه 1399 از چندین مجموعه کارخانجات تولید پارچه و منسوجات با کیفیت منحصر به فرد در غرب آسیا، در داخل و خارج از کشور بازدید به عمل آورد که منجر به امضاء چندین سند همکاری گردید.