در این مجموعه سعی شده است مستندات مرتبط با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری‌ها و اختراعات، به صورت یکپارچه جمع‌آوری و به صاحبنظران و کارشناسان کشور ارائه شود. جهت دانلود بر روی پیوند زیر کلیک نمایید.

BarkhatGroup.Law01.pdf