قدم به قدم تا ساخت MVP

حداقل محصول قابل عرضه همان چیزی است که می‌گوید: محصولی در کوچک‌ترین، ساده‌ترین و اساسی‌ترین شکل خود و ویژگی‌هایی که بتواند محصول مورد نظر را تعریف کند. حداقل محصول پذیرفتنی (MVP) در زمینه‌های آزمایش، طراحی و تحویل محصول نهایی به مشتری بسیار موثر است. توسعه حداقل محصول پذیرفتنی نقش مهمی را در توسعه وب و طراحی ایفا می‌کند. در این میان برخی از کسب‌و‌کارها در این روند با مشکلاتی مواجه می‌شوند و از این رو مهم است که این پرسش اساسی را درک کرد: چگونه یک حداقل محصول پذیرفتنی را ساخت؟


هدف از ایجاد حداقل محصول پذیرفتنی

هدف از ایجاد این محصول آن است تا یک محصول را بر اساس ایده خود و با کمترین بودجه، در سریعترین شکل ممکن تولید کرد. این رویکرد شما را قادر می‌سازد تا بازخورد مشتریان را جمع‌آوری کنید و آن را در تولید محصول نهایی مدنظر قرار دهید. با در اختیار داشتن یک حداقل محصول پذیرفتنی، کسب و کارها می‌توانند مخاطبان مناسب را پیدا کنند، ایده‌ها را بر تجربیات استوار سازند و در زمان نیز صرفه‌جویی کنند.

ساخت یک MVP در واقع مبتنی بر یافتن توازن مناسب میان آن محصولی که کسب و کار شما به کاربران ارائه می‌دهد و آنچه که کابران واقعا به آن نیازمند هستند، استوار است و عمل می‌کند. هدف از حداقل محصول پذیرفتنی آن است تا احتمالات و فرضیات را تا جای ممکن کاهش دهد و خطاها را به حداقل برساند. یک چنین محصولی می‌تواند در جمع‌آوری حداکثر بازخوردها در مورد کیفیت محصول شما در گروه‌های هدف ویژه و نوع کاربران بسیار سودمند باشد.