دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان تضمین بانکی می‌شود
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: با تفاهم وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت ریاست جمهوری، دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان تضمین بانکی پذیرفته می‌شود.


به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، رضا اسدی‌فرد، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در حاشیه نشست شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان اظهار کرد: مشکل بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان، این است برای دریافت تسهیلات تضامین بانکی که معمولاً ملک است را ندارند؛ بنابراین این معاونت برای حمایت از این شرکت‌های نوپا از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری با وزارت اقتصاد رایزنی کرده است.

وی افزود: از این هفته، بر اساس تفاهم وزیر اقتصاد و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس استانداردها دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان را که همان دانش آنهاست؛ ارزش‌گذاری می‌کنند تا این دارایی‌ها به عنوان تضامین بانکی برای نهادهای مالی قابل پذیرش باشد.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد: با این روش مشکل تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیانی که توان مالی زیادی ندارند تا حدود زیادی برطرف شود.

اسدی‌فرد با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش سه هزار میلیارد تومان به سرمایه صندوق پژوهش و فناوری پیش‌بینی شده است، اظهار امیدواری کرد: این صندوق در فرایندی پنج ساله به صندوقی با سرمایه ۱۰۰ همتی تبدیل شود.