پایش تحولات تجارت جهانی
(گزارش شماره شصت و هشت)

در‌این‌شماره‌می‌خوانید:
- غرب در کابوس نفوذ انکارناپذیر چین در بلوکهای تجاری جهان
-احیای عملی توافقنامه توتال فرانسه با عراق بعد از گذشت دو سال
- آغاز یک گذار سبز : امارات در مسیر رهایی از وابستگی به نفت
- داستان یک توسعه: بنگلادش، نماد موفقیت در جهان در حال توسعه

پایش تحولات تجارت جهانی 68.pdf