کانال‌های ارتباطی شرکت پَر:

شرکت پر از مجموعه شرکت‌های زیرگروه«برخط» در حوزه انواع پرده، اعم از انواع پرده اداری و خانگی و منسوجات خانگی فعالیت دارد. برای تماس با این مجموعه از طریق کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایید.🌷ایتا:
https://eitaa.com/PARCompany


🌷تلگرام:
https://t.me/PARCompany2


🌷بله:
https://ble.ir/parcompany


🌷روبیکا:
https://rubika.ir/ParCompany

🌷سروش:
https://splus.ir/ParCompany

واتساپ دفتر شرکت:
https://wa.me/989931736730


┓━
🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍃 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━┏
www.ParHome.ir
┓━ 🍃‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🌸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🍃 ━┏