یکی از اقدامات «گروه برخط» در سال 1399 مشارکت در تاسیس و راه‌اندازی شرکت «پر» می‌باشد. شرکت «پر» با سابقۀ بیش از سی سال در حوزه پرده، پارچه و دیگر منسوجات خانگی و همچنین دکوراسیون داخلی، به صورت سنتی فعال بوده‌است. با سرمایه‌گذاری و مشارکت «گروه برخط» این شرکت فرصت یافت، خدمات خود را به شیوۀ برخط با بهترین کیفیت، در راستای جلب رضایت مشتریان در محدوده‌ای بسیار وسیعتر و با شیوه‌ای نوین ارائه نماید.