«پاک یافت» که مطالعات بازار خود را از سال 1398 آغاز کرده بود، به عنوان شرکتی مستقل زیرمجموعه «گروه برخط» تاسیس گردید.

پاک یافت به طور خیلی خلاصه، یک شبکه اجتماعی شهری است که هدف آن عبارتست از :

«بهبود فرآیند تجمیع پسماند قابل بازیافت»

 

اطلاعات بیشتر:

http://barkhatgroup.ir/pakyaft