تماس با کاراسهم:

شماره تلفن: 02126408589

شماره همراه/ایتا/بله: 09931736730

پست الکترونیک: info@KaraSahm.ir

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خ سنجابی، میدان مینا، خ مینا،
خ داراب نیا، شماره ۱۶ واحد ۵، کد پستی: 1913653155

درباره حیطه کارشناسی رسمی دادگستری:
کارشناس رسمی امور مالی یا کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از جمله رشته های تخصصی کارشناسی رسمی دادگستری در کانون کارشناسان هستند که دارای صلاحیت برای رسیدگی به صورت های مالی، تشخیص ورشکستگی شرکت ها، رسیدگی به حساب های شرکت ها و اشخاص حقیقی و … هستند. کارشناس رسمی امور مالی همیشه مورد نیاز دادگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها) برای رسیدگی به صورت های مالی و تایید آنها، ارزیابی دارایی ها برای افراد و شرکت ها، رسیدگی به امور مالیاتی و همچنین میزان بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی است.

 انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار :

 •  حسابرسی الزامی
 •  حسابرسی اختیاری

انواع حسابرسی از نظر ماهیت یا (حدود ) رسیدگی :

 • بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی
 • رسیدگی های اثباتی (کامل)
 • رسیدگی های ویژه (محدود)

انواع رسیدگی از نظر زمان انجام کار :

 • حسابرسی ضمنی (میانه)
 • حسابرسی نهایی
 • حسابرسی مداوم

انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار :

 • سند رسی
 • حسابرسی ترازنامه
 • حسابرسی مبتنی بر ریسک

انواع حسابرسی از لحاظ سازمانی :

 • حسابرسی داخلی
 • حسابرسی مستقل

 ارزشگذاری‌ها و اهداف ارزشگذاری
ارزش‌گذاری فرایندی است که معمولا با اهداف مختلفی توسط شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. در یک طبقه‌بندی می‌توان اهداف متنوع این فرایند را به صورت انتخاب سهام، عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس، فروش خرد و عمده سهام شرکت های غیر بورسی، ارزیابی رویدادها، ارزیابی استراتژی شرکت، مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی‌ها، وثیقه وام‌ها، حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده، ارائه شاخص ارزیابی عملکرد و خلق ارزش برشمرد؛