ریسک

هزینه های رایج راه اندازی استارتاپ

/post-25

در این مقاله، شورای مالی فوربس هزینه های راه اندازی استارتاپ که اغلب برای اولین بار توسط کارآفرینان نادیده گرفته شده را به  اشتراک می گذارد.


شاخص تاب آوری اقتصادها در 2020

/post-22

شاخص تاب آوری جهانی از  12 زیرشاخص تشکیل شده و برای  130 کشور جهان، محاسبه و رتبه بندی میشود. در سال  2020 کشورهای نروژ، سوییس و دانمارک در صدر  130 کشور مورد بررسی از لحاظ شاخص تابآوری قرار دارند؛ این درحالی است که کشورهای هایتی، ونژوئلا و اتیوپی پایین ترین رده را درمیان کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. ایران نیز از لحاظ شاخص تاب آوری با امتیاز 21.1 در رتبه  125 قرار دارد.


ریسک های جهانی در سال ۲۰۲۱

/post-20

مرجع تهیه: مجمع جهانی اقتصاد / مرکز جهانی مطالعاتاستراتژیک دانشگاه ناوارا


Fitch Iran Country Report

/post-13

We at Fitch Solutions forecast Iranian real GDP growth at -4.1% in 2020, marking the third consecutive year of contraction in the country's sanctions-hit economy.The Covid-19 pandemic and related social distancing measures have severely disrupted activity and trade, and the government has limited fiscal firepower withwhich to soften the blow for local businesses and households......